Pentru confortul dumneavoastră, puteți selecta aici toate mărimile pe care le căutați
Înapoi până la Pagină principală

Politica de confidențialitate

Noi din RO - Tomika Grup Ltd., adoptăm o abordare responsabilă în ceea ce privește confidențialitatea, securitatea și protecția datelor personale ale clienților noștri și dorim să fiți conștienți de modul în care colectăm, utilizăm și prelucrăm datele dumneavoastră personale. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu principiile legalității și transparenței.

APLICAȚII GENERALE

Această politică de confidențialitate se aplică datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm atunci când interacționați cu site-ul nostru web situat la adresa CarnivalKids.ro, indiferent dacă utilizați un computer, un telefon mobil, o tabletă, un televizor, un dispozitiv ce face parte dintr-un aparat casnic sau un alt dispozitiv pentru a accesa serviciile noastre.

Această Politică de confidențialitate poate fi modificată în orice moment în cazul în care apar modificări ale legilor aplicabile, precum și modificări ale modului în care prelucrăm datele dvs. personale. Cea mai recentă versiune a Politicii de confidențialitate va fi întotdeauna disponibilă pe această pagină și veți găsi data celei mai recente actualizări în partea de jos a acestei pagini. Este posibil să vă notificăm în cazul în care modificările aduse afectează în mod semnificativ drepturile dumneavoastră.

Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor 2016/679 („Regulamentul“).   În sensul prezentei Politici de confidențialitate, termenii „date cu caracter personal“, „persoana vizată“, „prelucrare“, „terță parte“, „consimțământul persoanei vizate“ vor avea același  sens ca și cel prevăzut de  legiuitorul european la punerea în aplicare a Regulamentului.

DATELE PE CARE LE PRELUCRĂM

Nu este necesar să furnizați date cu caracter personal pentru a utiliza site-ul nostru web, dar dacă doriți să utilizați anumite servicii prin intermediul site-ului nostru web, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea deveni necesară.

Colectăm următoarele date cu caracter personal pe care ni le furnizați în timp ce utilizați site-ul nostru web

 • numele și prenumele;
 • adresa de livrare;
 • numărul de telefon;
 • adresa de e-mail;
 • alte date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră;

În plus, dacă vă dați consimțământul în prealabil, colectăm informații despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru; acest lucru se face prin intermediul așa-numitelor module cookie. Aceste informații pot include ora și frecvența vizitelor pe site-ul web, tipul de browser, tipul de sistem de operare, informații despre rețea și adresa IP și multe altele. Pentru mai multe informații despre modulele cookie și despre modul în care le puteți gestiona, vizitați Politica noastră privind modulele cookie..

SCOPURI DE PRELUCRARE

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai în scopurile concrete, specificate în prealabil în momentul colectării și în urma consimțământului dumneavoastră explicit (în cazul în care consimțământul este temeiul juridic pentru prelucrare) sau în scopuri suplimentare compatibile în conformitate cu legea.
Scopurile pentru care   prelucrăm datele dvs. personale sunt:

 • pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră trimise prin intermediul formularului nostru de contact;
 • pentru a furniza produsele și serviciile pe care le comandați prin intermediul site-ului nostru;
 • pentru a oferi un serviciu eficient clienților noștri; și  pentru a îmbunătăți conținutul și funcționalitatea site-ului nostru web;
 • pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor noastre;
 • pentru a vă contacta pentru a vă oferi buletine informative, oferte speciale, sfaturi utile, actualizări și informații care credem că vă vor interesa;
 • pentru a vă contacta cu informații despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru web;
 • pentru a vă solicita feedback-ul cu privire la produsele și serviciile noastre;
 • în scopuri de marketing și publicitate;
 • pentru orice alt scop în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate sau pentru care am obținut consimțământul dumneavoastră specific.


Furnizarea de informații personale unor terțe părți

 • Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate unor terțe părți numai cu condiția ca acestea să își asume aceleași obligații de a asigura niveluri adecvate de protecție, astfel cum sunt prevăzute în Regulament;
 • Datele dvs. personale pot fi, de asemenea, transferate unor terțe părți care acționează în numele nostru pentru o prelucrare ulterioară în conformitate cu scopurile pentru care au fost colectate inițial sau pentru a fi prelucrate în mod legal în alte moduri, cum ar fi furnizarea de servicii, evaluarea utilității acestui site web, marketing, gestionarea datelor sau asistență tehnică.
 • Relația noastră contractuală cu aceste terțe părți le obligă să utilizeze datele dvs. personale numai în scopul convenit și să nu vândă datele dvs. personale unor terțe părți și să nu le dezvăluie unor terțe părți, cu excepția cazului în care acest lucru este cerut de Regulament sau este permis de noi sau este prevăzut în această Politică de confidențialitate.
 • Datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră pot fi prelucrate, accesate și stocate în afara Uniunii Europene în țări cu un nivel de protecție a datelor cu caracter personal mai scăzut decât cel prevăzut în Regulament. În cazul în care transferăm datele dvs. cu caracter personal către companii externe din alte jurisdicții, ne vom asigura că aceste transferuri de date cu caracter personal sunt protejate de garanțiile corespunzătoare prevăzute de Regulament, cum ar fi clauzele standard de protecție a datelor. Aveți dreptul de a solicita o copie a clauzelor standard de protecție a datelor disponibile în baza cărora transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către aceste țări. În cazul în care riscul pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte scăzut, ne putem baza pe consimțământul dumneavoastră în cunoștință de cauză pentru astfel de transferuri.
 • Datele dvs. personale pot fi dezvăluite: unor terți, dacă suntem obligați să facem acest lucru în temeiul legii aplicabile, al unui ordin judecătoresc, al unei citații sau al unei reglementări guvernamentale; dacă credem cu bună credință că dezvăluirea este necesară pentru a proteja drepturile legale, pentru a vă proteja siguranța dumneavoastră sau a altora; ca parte a unei anchete penale sau a unei alte anchete sau proceduri legale în Republica Bulgaria sau în străinătate.
 • Nu transferăm, nu vindem și nu schimbăm datele dvs. cu caracter personal cu terțe părți (inclusiv în scopuri de marketing).
 • Este posibil să furnizăm date analitice unor terțe părți pe baza utilizării modulelor cookie. Pentru mai multe informații despre modulele cookie și modul în care le folosim, citiți Politica noastră privind modulele cookie.

TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRARE

Articolul 6, alineatul (1), litera (a) din Regulament este temeiul juridic pentru care avem nevoie de consimțământul dumneavoastră în scopul unei prelucrări specifice. În cazul în care Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte, cum ar fi atunci când Prelucrarea este necesară pentru furnizarea de bunuri sau prestarea unui alt serviciu, Prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament. Același principiu este valabil și în cazul prelucrării care este necesară pentru a lua măsuri precontractuale, de exemplu în cazul cererilor de informații privind produsele sau serviciile noastre. În cazul în care societatea noastră are o obligație legală în temeiul căreia este necesară Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi respectarea obligațiilor fiscale, Prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulament. Prelucrarea care nu se încadrează în temeiurile juridice menţionate mai sus, dar care este necesară pentru interesele legitime ale companiei noastre, cu excepția cazului în care interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate prevalează interesele companiei noastre,  se bazează pe articolul 6, alineatul (1), litera (f) din Regulament. În acest caz, interesul legitim al companiei noastre este acela de a ne desfășura activitățile în favoarea clienților și angajaților noștri.

Perioadele de stocare a datelor cu caracter personal

Datele dvs. personale   nu vor fi păstrate mai mult timp decât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate. Acest lucru înseamnă că, odată ce scopurile au fost îndeplinite, datele vor fi șterse sau  anonimizate.

De asemenea, datele dvs. personale vor fi stocate pentru perioada aferentă relației noastre contractuale și pentru o anumită perioadă ulterioară impusă de obligațiile legale.

În cazul în care nu există alte motive care  ne obligă să stocăm (o parte din) datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți solicita ștergerea informațiilor dumneavoastră. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea „Drepturile dumneavoastră“

SECURITATEA DATELOR

Ne străduim să folosim măsuri organizatorice, tehnice și administrative adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal în cadrul organizației noastre. În acest scop, aplicăm toate măsurile legale și tehnice de protecție a datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 32 din Regulament, precum și ținând cont de cele mai recente progrese tehnologice. Cu toate acestea, rețineți că, în ciuda măsurilor adecvate de protecție a informațiilor, niciun website, conexiune la internet, sistem informatic sau conexiune wireless nu este complet sigur.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

 • Dreptul la informare și acces:

  Aveți dreptul de a obține în orice moment informații gratuite cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și la modul în care le prelucrăm, inclusiv scopurile prelucrării, tipurile de date, destinatarii datelor, drepturile dumneavoastră și multe altele. Dacă doriți să vă exercitați dreptul de acces, ne puteți contacta în orice moment la contactele afișate la sfârșitul Politicii de confidențialitate.

 • Dreptul la portabilitatea datelor:

  În cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se realizează într-o manieră automatizată pe baza consimțământului dvs. sau pe baza unui acord contractual, aveți dreptul de a obține o copie a datelor dvs. într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil de către o mașină, care să vă fie transferat dvs. sau unei alte părți.

 • Dreptul la rectificare:

  Aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor dvs. cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, în cazul în care aceste date sunt inexacte, și de a solicita completarea datelor în cazul în care acestea sunt incomplete. Vă puteți corecta datele cu caracter personal direct în panoul dumneavoastră de utilizator de pe CarnivalKids.ro sau contactându-ne la contactele afișate la sfârșitul Politicii de confidențialitate.

 • Dreptul de ștergere (dreptul “de a fi uitat):

  Aveți dreptul să solicitați ștergerea sau să stergeți chiar singuri prin intermediul panoului de utilizator toate datele cu caracter personal prelucrate de noi, în orice moment, în următoarele situații:

  - Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.

  - Doriți să vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea în temeiul articolului  6, paragraful  1, litera  (a) sau al articolului  9 paragraful  2, litera  (a) din Regulament și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

  - Doriți să vă opuneți prelucrării în conformitate cu articolul 21 paragraful 1 din Regulamentul privind protecția datelor și nu există niciun motiv legal pentru prelucrare care să prevaleze sau vă opuneți prelucrării în conformitate cu articolul  21, paragraful  2 din Regulament;

  - Datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;

  - Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului unui stat membru, la care este supus operatorul;

  - Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii ale societății informaționale în conformitate cu articolul  8, paragraful  1 din Regulament.


  În cazul în care am furnizat datele dvs. cu caracter personal unor terțe părți, suntem obligați – sub rezerva tehnologiei disponibile și a costurilor de implementare – să luăm – măsuri adecvate, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa aceste terțe părți că ați solicitat ștergerea datelor dvs. sau a copiilor sau replicilor acestor date cu caracter personal.

  Dreptul de a fi uitat nu poate fi exercitat în următoarele situații:

  - dacă aveți o comandă deschisă care nu a fost încă expediată sau a fost expediată parțial;

  - dacă aveți o datorie neachitată față de noi, indiferent de metoda de plată;

  - dacă sunteți suspectat de utilizare necorespunzătoare sau abuzivă a serviciilor noastre;

  - dacă ați efectuat o achiziție, vom păstra datele dvs. cu caracter personal în legătură cu tranzacția dvs. pentru obligațiile legale.

 • Dreptul de a vă opune prelucrării pe baza interesului legitim:

  Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale pe baza interesului nostru legitim. Vom înceta prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care se dovedește că există motive legale imperioase pentru a face acest lucru, care prevalează asupra intereselor și drepturilor dvs. sau din cauza unor acțiuni judecătorești.

 • Dreptul de a obiecta la marketingul direct:

  Aveți dreptul de a obiecta la primirea de comunicări de marketing, inclusiv la crearea de profiluri și analize în scopuri de marketing direct.

  Puteți renunța la marketingul direct în următoarele moduri:

  - urmând instrucțiunile din orice comunicare primită pe e-mail;

  - prin editarea setărilor din panoul dumneavoastră de utilizator;

 

 • Dreptul de a restricționa prelucrarea

  Aveți dreptul de a solicita restricționarea Prelucrării în cazul în care este valabilă una dintre următoarele circumstanțe:

  - dacă susțineți că datele dvs. personale sunt inexacte, vom restricționa Prelucrarea până când se desfăşoară o verificare a exactității datelor.

  - Prelucrarea este ilegală, dar persoana vizată nu dorește ca datele personale să fie șterse, ci solicită în schimb să restricționăm utilizarea acestora;

  - dacă nu mai avem nevoie de datele dvs. personale în scopul Prelucrării, dar acestea sunt necesare  pentru stabilirea, gestionarea sau protejarea pretenţiilor juridice;

  - dacă vă opuneți Prelucrării pe baza interesului nostru legitim, caz în care vom restricționa prelucrarea până la rezultatul verificării temeiului legal.

 

 • Dreptul de a vă retrage consimțământul:

  Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul pentru Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în orice moment, în cazul în care o astfel de prelucrare este efectuată pe baza consimțământului.

 • Luarea automată a deciziilor individuale, inclusiv crearea de profiluri

  Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice cu privire la persoana vizată sau care afectează în mod similar și semnificativ persoana vizată, cu excepția cazului în care decizia: (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între o persoană vizată și un operator; sau (2) este permisă de dreptul Uniunii sau de dreptul unui stat membru ce se aplică față de operator și care prevede, de asemenea, măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate; sau (3) se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate.

  Pentru informarea dumneavoastră, desfășurarea activității noastre nu necesită luarea și aplicarea de decizii automate, inclusiv crearea de profiluri.

 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere:

  Dacă considerați că prelucrăm datele dvs. personale într-un mod ilegal, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere din Uniunea Europeană. Autoritatea de supraveghere este:

Comisia de protecția datelor cu caracter personal

Sofia 1592, bd. „Prof. Tsvetan Lazarov” № 2    

e-mail: kzld@cpdp.bg 

telefon: 02/91-53-555

Cum vă puteți exercita drepturile?

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, dacă aveți nevoie de asistență în exercitarea acestora sau dacă aveți întrebări legate de acestea, ne puteți contacta în orice moment la contactele afișate la sfârșitul Politicii de confidențialitate.

Protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor cu vârsta sub 14 ani

Suntem conștienți de importanța protejării confidențialității copiilor. Site-ul nostru nu este destinat persoanelor cu vârsta sub 14 ani. Nu avem o politică de procesare intenționată a datelor despre persoane cu vârsta sub 14 ani.

Informații despre operatorului de date personale și contacte

 • RO - Tomika Grup Ltd.
 • 148143183
 • Varna 9000, BULGARIA, j.k. Chaika, bl.186, et.5, ap.22
 • +40 743 570 690
 • info@carnivalkids.ro

Data ultimei actualizări : 26.11.2020

loading...