Pentru confortul dumneavoastră, puteți selecta aici toate mărimile pe care le căutați
Înapoi până la Pagină principală

Termeni și condiţii generale de utilizare

1. Subiect

Aceşti termeni și condiţii de utilizare („Termeni“) reglementează relaţia dintre RO - Tomika Grup Ltd., o companie înregistrată în conformitate cu dreptul comercial al Republicii Bulgaria, având CUI 148143183 și cu sediul social la:

Varna 9000, BULGARIA, j.k. Chaika, bl.186, et.5, ap.22  (denumit în continuare "Furnizor"), pe de o parte, și orice persoană (denumită în continuare „Utilizator“) care face o achiziţie prin intermediul site-ului CarnivalKids.ro (denumit în continuare „Website“), și denumite în mod colectiv "Părțile“. Utilizatorul declară că are capacitatea legală de a încheia contract care îi permite să facă o comandă pe acest website. Părțile sunt de acord că relaţiile lor sunt guvernate exclusiv de prezenții Termeni. Termenii pot fi modificați și, în acest sens, Termenii aplicabili sunt cei în vigoare în momentul în care comanda este plasată pe website.

Furnizorul asigură livrarea bunurilor comandate de utilizatori și garantează drepturile utilizatorilor prevăzute de lege, în cadrul bunei-credinţe, al criteriilor și condiţiilor acceptate în practică, și în dreptul comercial și cel privind protecţia consumatorului.

Pentru a finaliza comanda solicitată de utilizator, Părțile încheie un contract de vânzare-cumpărare a bunurilor sau serviciilor solicitate. Contractul se încheie în limba bulgară și se stochează în baza de date a Furnizorului.

Conform contractului încheiat de vânzare-cumpărare de bunuri, Furnizorul se angajează să organizeze livrarea și transferul de proprietate a bunurilor specificate de Utilizator, iar Utilizatorul se angajează să plătească Furnizorului contravaloarea declarată anterior a bunurilor și costurilor de livrare, în conformitate cu termenii stabiliţi pe Website și în prezenții Termeni.

2. Caracteristicile site-ului web

Acest website este o platformă de comerţ electronic prin intermediul căreia Utilizatorii au posibilitatea de a încheia contracte de vânzare-cumpărare și de livrare a bunurilor oferite de Furnizor, inclusiv:

 • Să se înregistreze și să-și creeze un cont pe platforma website-ului;
 • Să vizualizeze produsele, caracteristicile, preţurile și condiţiile de livrare ale acestora;
 • Să încheie contracte cu Furnizorul de vânzare-cumpărare și livrare a bunurilor oferite prin intermediul Website-ului;
 • Să primească informaţii despre bunuri și servicii noi sau alte promoţii oferite prin intermediul Website-ului;
 • Să fie notificat cu privire la drepturile lor în temeiul legislaţiei aplicabile și să își exercite aceste drepturi;

3. Date privind înregistrare și comandă

Înregistrarea (crearea unui cont) pe site este absolut voluntară și gratuită. Înregistrarea este necesară doar atunci când se utilizează anumite funcţionalităţi ale Website-ului. Utilizatorul poate naviga liber, fără înregistrare, pe website și pe produsele oferite. Înregistrarea nu este o condiţie prealabilă pentru plasarea unei comenzi și încheierea unui contract de vânzare-cumpărare de bunuri pe website.

Pentru a se înregistra, utilizatorul trebuie să completeze un formular de înregistrare, furnizând un prenume și un nume, o adresă de e-mail și creând o parolă.

Pentru a finaliza înregistrarea, utilizatorul trebuie să fie de acord cu Politica de confidențialitate. Utilizatorul va avea, de asemenea, posibilitatea de a-și da consimțământul pentru a primi informaţii privind reducerile și promoţiile prin e-mail - consimțământul nu este condiţie necesară pentru a finaliza înregistrarea.

Înainte de a finaliza o comandă în calitate de utilizator înregistrat, Utilizatorul ar trebui să furnizeze în plus un număr de telefon și o adresă de livrare în cazul în care doreşte ca bunurile comandate să fie livrate la o adresă specificată de Utilizator.

Prin furnizarea detaliilor de înregistrare și de comandă, Utilizatorul este de acord:

 • Să furnizeze informaţii adevărate, exacte, actuale și complete despre sine în momentul completării formularului de înregistrare;
 • să aducă modificări acestor date cu caracter personal în vederea corectitudinii, exactităţii, actualităţii și completării acestora.

În cazul în care Utilizatorul furnizează informaţii false, inexacte, neactualizate sau incomplete, Furnizorul are dreptul de a bloca și/sau de a șterge contul Utilizatorului și de a-i refuza accesul în continuare la unele sau la toate serviciile sale.

Utilizatorul este responsabil pentru menţinerea confidențialității contului său. Utilizatorul trebuie să îl notifice imediat pe  Furnizor  privind orice utilizare neautorizată a contului său sau orice altă încălcare a securităţii.

În cazul în care Utilizatorul își uită (pierde) parola, acesta poate solicita Furnizorului să furnizeze o nouă parolă, iar Furnizorul va trimite automat un mesaj la adresa de e-mail a Utilizatorului, ce va conține o nouă parolă, pentru a accesa contul. Se recomandă ca, imediat după accesarea contului cu parola generată automat, Utilizatorul să schimbe această parolă automată cu o altă parolă mai sigură prin intermediul panoului de utilizator.

Furnizorul   nu este răspunzător pentru daunele și pierderile care rezultă din nerespectarea dispoziţiilor prezente clauze.

4. Comandarea de bunuri

Efectuarea unei comenzi (încheierea unui contract de cumpărare) se realizează prin următoarele etape:

 • Utilizatorul își umple coșul cu produsele pe care le dorește;
 • Utilizatorul introduce detaliile de livrare;
 • Utilizatorul selectează metoda de livrare;
 • Utilizatorul selectează metoda de plată;
 • Utilizatorul introduce detaliile pentru a se emite factură (opțional);
 • Utilizatorul afirmă cu este de acord cu prezenții Termeni și cu Politica de confidențialitate
 • Utilizatorul își trimite comanda făcând clic pe butonul „Finalizează comanda“;

La finalizarea comenzii, Utilizatorul va primi un e-mail din partea Furnizorului care confirmă comanda și care conține detaliile comenzii.

E-mailul de confirmare a comenzii are semnificaţia acceptării de către Furnizor a comenzii transmise și formează astfel un contract de vânzare-cumpărare între Părți.

De îndată ce comanda este gata de expediere, Furnizorul va trimite un e-mail de confirmare a expedierii comenzii către Utilizator.

5. Preţuri și modalităţi de plată

Preţurile afişate pe website sunt exprimate în leva bulgăreşti, sunt cu TVA inclus și sunt valabile pentru livrare în Bulgaria. Furnizorul  își rezervă dreptul, fără notificare prealabilă, de a modifica prețurile bunurilor în orice moment, cu excepția bunurilor deja comandate de către Utilizator. TVA se aplică la cota legală în vigoare la momentul plasării comenzii. Preţurile produselor afişate pe site nu includ costurile de curierat.

Utilizatorul poate plăti prețul pentru fiecare bun în parte în momentul realizării comenzii bunurilor sau în momentul în care acestea sunt livrate în unul dintre următoarele moduri:

 • Cu plata la livrare, în momentul primirii bunurilor de către curier;
 • Prin transfer bancar;

Prin acceptarea prezenților Termeni , Utilizatorul se angajează să plătească Furnizorului în avans, în întregime, prețul de vânzare al oricăror bunuri comandate de pe Website, cu excepția cazului în care plata se face „la livrare“.

În caz că se alege modul de „plata la livrare “ la livrare, Utilizatorul primeşte de la curier factură / bon fiscal, care indică prețul datorat pentru bunuri și costul de procesare și livrare a comenzii. Utilizatorul predă curierului suma totală datorată, inclusiv prețul bunurilor și prețul pentru prelucrare și livrare indicat pe factură/bonul fiscal. Plata este consemnată în documentul de primire-predare, care serveşte drept chitanță și certifică livrarea bunurilor utilizatorului de către curier. Prin semnarea documentului de primire-predare, Utilizatorul îl împuternicește pe curier să vireze în numele și pe seama lui suma indicată în factură/bonul fiscal în favoarea Furnizorului.

6. Livrare

Utilizatorul poate alege dacă bunurile să fie livrate la o adresă specificată de el, la oficiul curierului sau la un magazin de-al nostru. Produsele se livrează numai la adresele poștale obișnuite din Bulgaria. De asemenea, bunurile pot fi livrate la o așa-numită ”adresă colectivă" (o adresă care se află, de exemplu, într-o clădire comercială, școală, grădiniță etc.). În acest caz, Utilizatorul confirmă că livrarea comenzii a fost efectuată în momentul livrării efective la adresa colectivă indicată în comanda sa, deși bunurile pot fi primite de o terță parte. Transferul riscurilor pentru Utilizator se efectuează în momentul predării, astfel încât este important ca Utilizatorul să ia toate măsurile pentru a se asigura că comanda lui este primită la adresa respectivă.

Termenul de livrare este de 30 de zile de la data încheierii contractului, cu excepția cazului în care părțile s-au negociat altfel. Utilizatorul va fi informat în mod automat prin e-mail sau prin telefon cu privire la expedierea comenzii sale.

În cazul în care Furnizorul nu poate îndeplini contractul din cauza lipsei bunurilor comandate, acesta este obligat să îl notifice pe Utilizator și să ramburseze sumele plătite de acesta din urmă.

Livrarea se face prin intermediul unei companii de curierat, iar costul acesteia este suportat de către Utilizator, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentele condiții.

Un Utilizator care este absent în momentul livrării va fi contactat din nou în conformitate cu regulile curierului respectiv și, dacă livrarea nu este efectuată în termen de 10 zile lucrătoare, produsul va fi returnat Furnizorului. Furnizorul va încerca apoi să îl contacteze pe Utilizatorul și, în lipsa unui răspuns din partea acestuia în termen de 7 zile lucrătoare, se va considera că Utilizatorul și-a exercitat dreptul de retragere.

Utilizatorul trebuie să inspecteze bunurile în momentul livrării și al predării și, în cazul în care acestea nu corespund cerințelor, să îl notifice imediat pe Furnizor. În cazul în care Utilizatorul nu îl notifică pe Furnizor, se consideră că bunurile au fost aprobate ca fiind conforme.

În cazul unei erori, indiferent din vina cui, care are ca rezultat primirea de către Utilizator a altor bunuri decât cele comandate de acesta sau la un preț diferit de cel afișat la finalizarea comenzii, Utilizatorul va returna imediat bunurile pe cheltuiala Furnizorului.

7. Dreptul de a returna bunurile

Utilizatorul are dreptul de a se retrage din contractul încheiat în termen de 14 zile de la data acceptării bunurilor de la Furnizor, fără despăgubiri sau penalități și fără să fie nevoie să indice un motiv. Utilizatorul îl notifică pe Furnizor cu privire la dorinţa sa de a se retrage din contract sau de a înlocui un bun în mod clar și inechivoc, prin completarea formularului standard pentru exercitarea dreptului de retragere  în una dintre următoarele modalităţi:

- prin poștă la Varna 9000, BULGARIA, j.k. Chaika, bl.186, et.5, ap.22

- prin e-mail la info@carnivalkids.ro

Furnizorul rambursează toate sumele primite de la Utilizator fără întârzieri nejustificate și nu mai târziu de 14 zile de la data la care bunurile au fost acceptate înapoi de către Furnizor. Furnizorul rambursează sumele primite, folosind acelaşi mijloc de plată utilizat de Utilizator în tranzacţia iniţială, cu excepția cazului în care Utilizatorul a dorit în mod expres să utilizeze un alt mijloc de plată și cu condiţia ca acest lucru să nu implice niciun cost suplimentar pentru Utilizator.

În locul unei rambursări sumei datorate, Utilizatorul are dreptul de a solicita înlocuirea mărimii sau a articolului care figurează în comanda sa iniţială.

Costul returnării bunurilor este suportat de către Utilizator.

Dreptul de retragere nu se aplică în cazul următoarelor contracte:

 • pentru livrarea de bunuri sau prestare de servicii a cărei preț depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară care nu pot fi controlate de Furnizor și care pot apărea în timpul perioadei de exercitare a dreptului de retragere;
 • pentru livrarea de bunuri realizate la comanda Utilizatorului sau în conformitate cu cerinţele individuale ale acestuia;
 • pentru livrarea de bunuri care, prin natura lor, se pot deteriora din punct de vedere calitativ sau au un termen de valabilitate scurt;
 • pentru livrarea de bunuri sigilate care au fost desigilate după livrare și care nu pot fi returnate din motive de igienă sau de protecţie a sănătăţii;
 • pentru livrarea de bunuri care, după ce au fost livrate, s-au amestecat, prin natura lor, cu alte bunuri de care nu pot fi separate;
 • pentru livrarea de băuturi alcoolice, ale căror preț este convenit la momentul încheierii contractului de vânzare, în cazul în care livrarea nu poate fi efectuată mai devreme de 30 de zile de la încheierea contractului și ale căror valoare reală depinde de fluctuaţiile pieţei care nu pot fi controlate de Furnizor;
 • în cazul în care Utilizatorul a solicitat în mod expres Furnizorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparații sau de întreţinere; în cazul în care, în timpul unei astfel de vizite, Furnizorul prestează alte servicii în plus față de cele solicitate de Utilizator sau livrează bunuri, altele decât piesele de schimb necesare pentru efectuarea reparaţiilor sau a întreținerii, dreptul de retragere se aplică acestor servicii sau bunuri suplimentare;
 • pentru furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate, care sunt desigilate după livrare;
 • pentru furnizarea de ziare, periodice sau reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea unor astfel de publicații;
 • contracte încheiate în cadrul unei licitaţii publice;
 • pentru prestarea de servicii de cazare care nu sunt destinate locuirii, de transport de bunuri, de închiriere de mașini, de servicii de catering sau de prestări de servicii legate de activități de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;
 • pentru furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport fizic, în cazul în care executarea a început cu consimțământul expres al Utilizatorului, care a recunoscut că este conștient de faptul că își va pierde astfel dreptul de retragere.

Furnizorul și Utilizatorul încheie contracte de vânzare-compărare separate pentru bunurile solicitate de Utilizator, chiar dacă acestea sunt selectate printr-o singură comandă electronică, iar Furnizorul organizează în comun livrarea bunurilor comandate prin contractele de vânzare-compărare separate. Drepturile Utilizatorului în legătură cu bunurile livrate se exercită separat pentru fiecare contract de vânzare-compărare. Exercitarea drepturilor în legătură cu bunurile livrate nu afectează și nu are niciun efect în legătură cu contractele de vânzare-compărare pentru celelalte bunuri. În cazul în care Utilizatorul are statutul de consumator în sensul Legii privind protecția consumatorilor, exercitarea dreptului de retragere din contractul de vânzare-compărare pentru un anumit bun nu afectează contractele de vânzare-compărare pentru celelalte bunuri livrate Utilizatorului. Atunci când își exercită drepturile în temeiul contractului de cumpărare-vânzare, Utilizatorul este obligat să indice cu precizie și fără ambiguitate contractul și bunurile pentru care își exercită drepturile.

8. Garanţia legală și comercială

 • Garanţia legală

Furnizorul  reamintește Utilizatorului existenţa unei garanţii legale reglementate de Legea privind protecția consumatorilor. Garanţia legală reprezintă o obligaţie a Furnizorului de a garanta, în termen de doi ani de la livrarea bunurilor, că a vândut un produs care corespunde celui descris în contractul de vânzare. Perioada de doi ani începe din ziua în care Utilizatorul a primit comanda.

În contextul garanției legale, Utilizatorul:

-  are dreptul, în termen de 2 ani de la livrare, să facă o reclamaţie;

-  poate alege între repararea sau înlocuirea produsului în condiţiile de suportarea costurilor de livrare prevăzute în Legea privind protecția consumatorilor;

-  nu este necesar ca Utilizatorul să dovedească lipsa de conformitate a produsului în termen de șase luni de la livrarea produsului. În primele șase luni, aceasta este obligaţia Furnizorului, iar după aceea a Utilizatorului.

Garanţia legală de conformitate se aplică independent de orice garanţie comercială care poate fi oferită.

 • Garanţie comercială

Unele bunuri vândute prin intermediul website-ului pot beneficia, de asemenea, de o garanţie comercială, a cărei durată este menţionată pe pagina produsului respectiv. În cazul în care bunurile beneficiază de o garanţie comercială, Utilizatorul va primi o carte de garanţie cel târziu în momentul primirii comenzii sale, care va indica conţinutul garanției comerciale, executarea, durata și domeniul de aplicare teritorial al acesteia, precum și numele și adresa solicitorului. Toate bunurile sunt supuse condițiilor de garanție ale producătorului respectiv sau ale centrelor de service autorizate. Numai cardurile de garanţie originale cu care au fost primite bunurile sunt valabile în centrele de service.

Garanţia se anulează în caz de:

- deteriorări cauzate de depozitarea sau utilizarea necorespunzătoare.

- încercare de reparare de către utilizator și/sau o altă persoană.

- utilizare de materiale consumabile neoriginale și de calitate scăzută.

- ca urmare a unui caz de forță majoră.

 

9. Conduita utilizatorilor

Utilizatorii Website-ului înțeleg că informațiile, datele, opiniile și comentariile postate, textul, software-ul, muzica, sunetul, fotografiile sau orice alte materiale (denumite în continuare în mod colectiv "conținut") pe care le fac publice sau le transmit în mod confidențial prin utilizarea website-ului sunt responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului care generează acest conținut.

La utilizarea website-ul, Utilizatorul poate întâlni conținut care să fie ofensator, indecent sau cu caracter inacceptabil. În niciun caz  Furnizorul  nu va fi responsabil pentru orice conținut generat de Utilizator, inclusiv pentru orice erori sau omisiuni din acesta, și/sau pentru orice daune sau prejudicii de orice natură suferite ca urmare a utilizării conținutului afișat, postat, transmis sau pus la dispoziție prin intermediul Website-ului.

Utilizatorul este de acord să NU utilizeze website-ul:

 • pentru a formula, trimite sau transmite în orice mod conținut ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, hărțuitor, injurios, defăimător, vulgar, obscen, defăimător, care încalcă intimitatea altora sau care este inacceptabil din punct de vedere rasial, etnic sau din orice motive;
 • pentru a crea conținut promoțional pentru bunuri și servicii în afara website-ului sau să posteze adrese web care să facă legătura cu pagini și servicii din afara website-ului, cu excepția cazului în care acest lucru este permis în mod expres.
 • pentru a se prezenta drept o persoană sau un grup de persoane, inclusiv, dar fără a se limita la: Un reprezentant al  Furnizorului, un reprezentant al producătorului etc., sau să își prezinte în mod eronat identitatea;
 • să falsifice header-ul sau să manipuleze într-un orice alt mod mijloacele de identificare pentru a ascunde originea Conţinutului transmis prin intermediul Website-ului;
 • să formuleze, să trimită, să publice sau să transmită în orice alt mod Conţinut pe care nu are dreptul să îl transmită în temeiul legii sau ca urmare a altor relații contractuale sau confidenţiale (cum ar fi informații privilegiate, informații confidenţiale sau informații referitoare la proprietatea cuiva, obținute ca urmare a unei relații de închiriere sau care fac obiectul unor acorduri de confidențialitate);
 • să formuleze, să transmită, să publice sau să comunice în alt mod conținut care încalcă orice drept de brevet, marcă comercială, drept de autor sau alt drept de proprietate al oricărei părți;
 • să formuleze, să trimită, să posteze sau să transmită în alt mod materiale promoționale neautorizate, mesaje comerciale nesolicitate (spam), "scrisori în lanț", redirecționate de subdomenii alias, "scheme piramidale" sau alte forme de atragere a unui număr de clienți;
 • să formuleze, să trimită, să publice sau să transmită în alt mod materiale care conțin viruși informatici sau alte coduri, fișiere sau programe informatice concepute pentru a întrerupe, perturba sau limita funcționarea programelor informatice, a hardware-ului sau a echipamentelor de telecomunicații;
 • să impiedice funcționarea normală a celorlalți utilizatori ai website-ului;
 • să impiedice prestarea serviciilor website-ului sau să perturbe funcționarea serverelor sau a rețelelor conectate la servicii; sau să nu respecte cerințele, procedurile, politicile sau reglementările rețelelor conectate la website-ul;
 • să încalce în mod intenționat sau neintenționat legile locale, naționale sau internaționale;
 • Să urmărească sau să deranjeze într-un alt mod un alt Utilizator al website-ului;
 • să colecteze sau să utilizeze în mod necorespunzător informații personale despre alți utilizatori.

Furnizorul  își rezervă dreptul de a restricționa și/sau de a refuza accesul la site-ul web Utilizatorilor care încalcă în mod repetat sau constant cerințele enumerate mai sus.

Furnizorul  își rezervă dreptul de a edita și de a elimina informațiile furnizate de Utilizator care încalcă cerințele enumerate mai sus.

strong>10. Drepturi de autor și restricții conexe

Furnizorul acordă Utilizatorilor dreptul de a utiliza orice servicii care sunt furnizate prin intermediul site-ului web numai pentru uz personal, necomercial, cu condiția să nu fie încălcate drepturile de autor ale Furnizorului sau ale unor terțe legate direct sau indirect de materialele de pe site-ul web. Materialele de pe site-ul web nu pot fi modificate în niciun fel și nu pot fi copiate, distribuite public sau transmite în niciun scop public sau comercial. Este interzisă utilizarea materialelor publicate pe site-ul web pe alte site-uri web.

Materialele de pe acest site web sunt protejate de legile privind drepturile de autor și drepturile conexe și orice utilizare neautorizată poate constitui o încălcare a drepturilor de autor.

Furnizorul  își rezervă dreptul de a ceda drepturile de a publica materiale și orice parte a informațiilor de pe site-ul web în favoarea unor terți, sub rezerva încheierii unui acord suplimentar care să reglementeze în scris drepturile și obligațiile ale  Furnizorului și persoanei care publică informațiile.

11. Linkuri de la și către site-ul web

Proprietarii de site-uri și pagini web din afara  Website-ului  au dreptul de a crea linkuri către orice pagină HTML de pe Site în următoarele condiții:

 • linkul poate indica pagina, dar nu poate copia conținutul acesteia; este permisă copierea de text de pe pagina către care indică linkul, în limita a 10 cuvinte;
 • nu trebuie să deschidă pagina de pe site în rame (frames) și nu trebuie să completeze sau să modifice în niciun fel informațiile de pe pagină. Aceasta include adăugarea de informații înainte, după și/sau în jurul paginii de internet;
 • nu trebuie să afirme, explicit sau implicit, că site-ul îl recomandă pe el și/sau produsele și serviciile sale;
 • nu trebuie să furnizeze informații false sau înșelătoare despre produsele și/sau serviciile Site-ului web.

Prin crearea unui link către site-ul web, proprietarul site-ului web declară că acceptă prezenții Termeni , chiar dacă nu utilizează serviciile site-ului web.

Proprietarii site-urilor și paginilor din afara  Website-ului nu au voie să creeze link-uri către imagini, mostre multimedia și alte tipuri de conținut, ci doar către paginile HTML care furnizează acest conținut.

Link-urile furnizate pe Site-ul web către alte site-uri web deținute de terți sunt postate doar pentru confortul utilizatorilor. Atunci când utilizează un astfel de link, utilizatorii nu folosesc un serviciu furnizat de către Site-ul web și după utilizarea linkului, prezenții Termeni își pierd valoarea. Furnizorul  nu are niciun control asupra acelor site-uri web cu care a fost legat și nu își asumă nicio responsabilitate pentru oricare dintre acestea și/sau conținutul lor. Astfel,  Furnizorul  nu impune și nu recomandă în niciun fel aceste site-uri web sau informațiile publicate pe acestea. Vizitarea unui astfel de site web și toate riscurile asociate cu aceasta sunt responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului.

12. Informații privind organele de supraveghere

Comisia de protecția datelor de caracter personal
Adresă: or. Sofia, str. „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2
Tel.: 02/91-53-515; 02/91-53-519
Fax: 02/91-53-525
Adresa de mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Website: www.cpdp.bg

Comisia de protecția consumatorilor
Adresă: or. Sofia, piața Slaveykov nr.4A, et.3, 4 și 6
Telefon: 02/980 25 24
Fax: 02 / 988 42 18
Linia directă: 0700 111 22
Website: www.kzp.bg

Comisia de protecția competivității
Adresă: or. Sofia, bd. Vitosha nr.18
Telefon: 02/935 61 13
Fax: 02 / 980 73 15
Linia directă: 0700 111 22
Website: www.cpc.bg

13. Legea aplicabilă și litigii

Prezentele Condiții de vânzare sunt supuse legislației bulgare.

Toate litigiile dintre părți se soluționează în spiritul înțelegerii și bunei voințe. În cazul în care nu se ajunge la un acord, toate litigiile nesoluționate care decurg din contractul dintre părți sau care au legătură cu acesta, inclusiv litigiile care decurg din sau sunt legate de interpretarea, nulitatea, executarea sau rezilierea acestuia, vor fi soluționate de către instanța competentă, stabilită în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură civilă.

Utilizatorul este informat cu privire la posibilitatea de a recurge, în cazul unui litigiu, la o comisie de conciliere în conformitate cu Legea de protecția consumatorilor, la o procedură de mediere, la soluționarea online a litigiilor în UE sau la orice altă metodă alternativă de soluționare a litigiilor.

14.  Altele

Furnizorul  nu garantează exactitatea, completitudinea, corectitudinea sau natura oricărui conținut trimis și distribuit prin intermediul site-ului web. De asemenea, Furnizorul nu garantează că materialele sau serviciile de pe acest site web sunt adecvate sau disponibile pentru utilizare în afara Bulgariei și, în consecință, accesul la acestea din teritorii în care conținutul lor este ilegal nu este permis.

Furnizorul  poate modifica tehnologia și designul bunurilor furnizate fără o notificare prealabilă.

Având în vedere natura internațională a rețelei Internet și faptul că  Website-ul  este conectat la această rețea, Furnizorul  nu poate garanta că fluxul de informații către și dinspre  Website  nu va fi monitorizat și înregistrat de către terțe părți.

Este interzisă utilizarea site-ului web de către persoane cu vârsta sub 18 ani.

15.  Modificare și întregime a Condițiilor de utilizare

Prezenții Termeni constau din toate clauzele care îi compun. Imposibilitatea de a se invoca oricare dintre aceste clauze nu constituie o renunţare la aceşti Termeni. În cazul în care una dintre clauze nu este valabilă, acest lucru nu anulează celelalte clauze.

Prezenții Termeni pot fi actualizați în orice moment fără o notificare specifică către Utilizatori.  Furnizorul  nu va fi responsabil dacă Utilizatorul nu a citit cea mai recentă versiune a acestor Termeni.

Atunci când utilizează serviciile site-ului web, Utilizatorul este obligat să respecte prezenții Termeni, precum și orice alte condiții stabilite de legislaţia Republicii Bulgaria și de dreptul internaţional, chiar dacă nu sunt menţionate în aceşti Termeni.

16.  Date pentru corespondență cu Furnizor

RO - Tomika Grup Ltd.
Adresă: Varna 9000, BULGARIA, j.k. Chaika, bl.186, et.5, ap.22
Adresa de mail: info@carnivalkids.ro
Telefon: +40 743 570 690
...

Ultima actualizare a Termenilor: 26.11.2020.

loading...